IMURUOPPAUS JA KAIVUTYÖT

Koneen kaivuriin on liitetty kaksi lietepump-pua, joiden yhteinen imuteho on noin 5000 l/min (vettä). Truxorilla onnistuvat esimerkiksi rannan, laiturialueen, veneväy-lien, kanavien, uomien, ojien  ja altaiden imuruoppaus lietteestä.


Lietteen siirto


Liete voidaan pumpata letkujen avulla kohtuulliselle etäisyydelle ruoppausalueelta. Mitä lähemmäs rantaa liete saadaan pumpattua, sitä helpommin ja nopeammin työ käy. Pitkiä letkutuksia ei pysty koneella vetämään, koska liitokset pettävät (täydet letkut painavat satoja kiloja pituudesta riippuen). 


Ruoppausliete on hyvin vetistä - vesipitoisuus on yleensä noin 80 %. Sopivia lietteen valutus- ja imeytyspaikkoja ovat mm. metsänreunat ja metsäalueet rannan läheisyydessä.


Jos ruopattavaa on paljon, työ kannattaa tehdä parissa kolmessa jaksossa, jolloin vesi ehtii välillä imeytyä ja / tai valua pois. Jos sopivaa alavaa, tasaista pumppauspaikkaa ei tontilla ole, täytyy rakentaa rannan läheisyyteen penger / reunus, joka estää lietteen valumisen takaisin veteen.

Mitä koneella voi ruopata

Kone soveltuu pienien ranta-, laituri-  ja väyläalueiden sekä vesialtaiden puhdistukseen irtonaisesta lietteestä, mudasta tms. Usein kysymyksessä ovat aikaisemmin koneella kaivetut uomat, rannat ja altaat tai luonnostaan mutaiset, matalat rannat, joista puhdistetaan vuosien saatossa kertynyt liete pois.


Jos pohja on hyvin kivinen, imuruoppaus ei onnistu, sillä kauha on noin metrin levyinen eikä mahdu kivien väliin. Koneella ei myöskään pysty siirtämään kiviä, ruoppaamaan kovaa savea tai ruovikkoa.


Imuruoppaus on varsin hidasta ja pienenkin alueen puhdistamiseen lietteestä menee vähintään yksi työpäivä letkutuksineen ja varusteluineen. Ruoppaussyvyys on maksimissaan 2 metriä.


Ruoppauksessa huomioitavaa

Konetta siirretään pienellä kuorma-autolla ja auto pitäisi saada lähelle ruoppausaluetta. Jotta kone saadaan kaikkine varusteineen veteen, rannassa tulee olla noin neljän metrin aukko, josta pääsee jouhevasti veteen (veneenlaskupaikka tms.).

Pitkiä vesisiirtoja koneella ei ole turvallista tehdä.

Ruoppauksia ja kaivuja vesiympäristössä voi tehdä koneella syksyllä ja taas keväällä kun yöpakkaset loppuvat. Pakkasella vesialueet ja letkut jäätyvät eikä työ onnistu.
Ilmoitus vesirakennustyöstä


Ruoppauksista ja kaivutöistä vesialueella tehdään Ilmoitus vesirakennustyöstä alueelliselle ympäristökeskukselle. Ilmoitus jätetään vähintään kuukautta ennen suunniteltua työtä kunnan ympäristöviranomaiselle kuten laajoista niitoistakin.


Koneellisia ruoppauksia voi tehdä Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen alueella syyskuun alusta toukokuun loppuun. Ruoppausajat vaihtelevat aluekeskuksittain.
Kaivutyöt upottavissa paikoissa ja vesialueilla


Koneeseen liitettävän pienen kaivinkoneen avulla (sama kuin imuruoppauksessa) onnistuvat pienehköt kaivutyöt vesialueilla, soilla ja upottavilla alustoilla sulan maan aikaan - alueilla, mihin tavallisella kaivinkoneella ei pääse.


Kaivurilla voi kaivaa ja syventää veneväyliä ja rantoja, allikoida, raivata rantapensaikkoa, poistaa juurakoita rannalta, vesialueilta, kosteikoilta jne.


Konetta voi käyttää myös vaikeakul-kuisissa, upottavissa maanrakennus-kohteissa kuten putki- ja kaapeli-linjojen kaivutöissä sekä laskuojien perkauksissa jne.


© T:mi Koivuniemen Mehiläispesä

Päivitetty 21.3.2018
 

Lisää kuvia

IMURUOPPAUKSET ON TOISTAISEKSI KESKEYTETTY !