VESIKASVIEN NIITTO JA KERUU


Koneen niitto- ja keruuteho on noin 2-2,5 hehtaaria / 8 tuntia (kasaus niittoalueen laidalle).

Pelkkä niittoteho on useita hehtaareja työpäivässä olosuhteista riippuen. Niittoaikaan vaikuttaa mm. rannan tai vesialueen kivisyys, kasvillisuuden määrä ja laatu sekä veden syvyys. Vettä tulisi olla niittoalueella vähintään 30 cm.

Siipirattaiden ansiosta tuuliolosuhteet eivät  suuremmin vaikuta niittonopeuteen.


Niittoterien työleveydet ovat 2, 4 tai 5 metriä ja leikkuusyvyys 0-1,4 metriä. Terässä on kivilaukaisusuoja eli kivet eivät estä leikkuuta, mutta hidastavat työskentelyä.

Vesialueita kuormittavat edelleen liikaa pääasiassa maatalouden, joskus asutuksenkin jätevedet. Erilaiset vesirakenteet kuten aallonmurtajat, umpinaiset laiturit ja pengerrykset rannoilla ja teiden alituksissa haittaavat veden luonnollista virtausta ja edesauttavat umpeenkasvua ja liettymistä. Järvialueilla alkanutta umpeenkasvua edeltää yleensä mittava järven vedenpinnan lasku - jos vedenpintaa ei saada nostettua takaisin normaaliksi esim. pohjapadolla tai juoksutusta vähentämällä, ei niittokaan aina auta. Järven ennallistaminen edellyttää vesitilavuuden palauttamista ennalleen, jolloin järvi ekosysteeminä toimii taas kuten silloin ennen. Vesialueen hoitotoimia suunniteltaessa tulisikin oman rannan ohella tarkastella koko vesialueen ongelmakohtia ranta-asukkaiden ja mahdollisesti viranomaistenkin kesken. Kun pahimmat ongelmakohdat saadaan poistetuksi, hoitotoimet tehoavat ja vesialueen tila paranee.


Lisää niitoista, rannankunnostuksesta:

  1. Luettelomerkki Rantainfo

  2. Luettelomerkki Vesikasveja

  3. Luettelomerkki Blogi: Miksi kaislikko kasvoi takaisin ?


Pienelläkin veneellä siivoaa päivässä laajan niittoalueen.

Vesialueiden umpeenkasvu johtuu liiallisesta ravinnekuormituksesta ja vesirakentamisesta.

Kaikkia korsia ei ole tarkoituksenmukaista kerätä koneella pois.

Vesikasvien niitto on kevyttä ja ympäristöystävällistä vesialueen kunnostusta


Niitto ehkäisee umpeenkasvua ja rehevöitymistä, parantaa veden virtausta ja laatua, avaa maisemaa ja helpottaa liikkumista. Vaikeiden ja huomattavasti kalliimpien kunnostustoimien kuten ruoppausten tarve vähenee, kun veden luonnollista virtausta haittaavat laajat kasvustot poistetaan niitolla. Ruoppauksellahan tavallisesti joudutaan poistamaan samaista pohjaan painunutta hajoavaa vesikasvimassaa, joka vuosien saatossa täyttää kokonaan kaivetut rannat ja väylät. Niiton ansiosta rantaan ajautuu ja kasaantuu vähemmän siivottavaa "kaislaa" ja vapaa-aika rannalla on muutakin kuin loputonta siivoamista.
Niitetty kasvimassa pois vesialueelta konevoimalla


Etu- ja / tai takanostolaitteeseen liitettävillä keruuhangoilla onnistuu kasvimassan keruu, työntö rantaan ja nosto maihin. Nostoteho on noin 250 kg, mutta työntöteho vedessä useita tonneja. Levein keruuhanko on 6 m, jolloin läjitysalueelle on oltava vähintään 6 metrin kulkuaukko !


Työntö- ja keruuhankojen avulla niitetty kasvimassa kasataan pois vesialueelta ja läjitetään rantaan. Jos kasvimassaa ei kerätä pois, se jää usein maaduttamaan ja rehevöittämään vesialuetta kuten ennenkin ja niiton vaikutus on vähäisempi. Veteen jätetty kasvimassa myös haittaa liikkumista ja ajautuu tavallisesti naapurin rantaan. Pieneltäkin alueelta biomassaa saattaa tulla useita, jopa kymmeniä kuutioita eli useampi traktorikuorma


Kasvimassan keruunopeuteen vaikuttaa etäisyys läjitysalueelle ja tuuliolosuhteet, jotka joko hidastavat tai nopeuttavat keruuta. Kova oikeansuuntainen tuuli ja korkea vesi tavallisesti jouduttavat keruuta.
Rannasta kasvimassa voidaan edelleen siirtää pois esimerkiksi metsä- tai maatilakuormaajan tai kaivinkoneen avulla. Kasvimassa voidaan myös polttaa pienissä erissä tai kompostoida. Oljen voi myös levittää peltoon ja kyntää maahan. Olki käy myös kateaineeksi istutuksiin jne. Energiayhtiöt ottivat ennen vastaan ruokojätettä polttoon, mutta nykyisin ruoko ei kuulemma enää kelpaa yhtiöille edes  poltettavaksi muun biojätteen seassa, vaikka se toimitettaisiin energialaitoksen pihaan ilmaiseksi ! Juhlapuheissa ja hintavissa julkistalouden kustantamissa ruokoprojekteissa ruokomassa kelpaa vaikka mihin, mutta todellisuus on aivan jotain muuta...

Niiton tilaaminen ja hinta


Tilaa niitto ajoissa ! Vasta kesällä tehdyt niittotilaukset saattavat jäädä tekemättä siltä kesältä, jos kesä on kiireinen. Mutta aina tulee seuraava kesä............


Niittoaika on hyvin lyhyt ja jos isompia työmaita on paljon, pieniä erillisiä mökkirantoja ei lyhyellä varoitusajalla ehdi niittämään.


Vesikasvien niitto ja keruu tehdään tuntityönä. Kustannus riippuu siitä, kuinka paljon niitetään ja kuinka kaukaa tullaan.


Pienen mökkirannan niitto yksittäin lähialueella tehtynä maksaa yleensä kaluston siirtoineen ja alveineen reilut 200 €. Jos rantoja on useampia, siirtokulu jaetaan tilaajien kesken. Jos osakaskunta niitättää alueella, yleensä osakaskunta maksaa edestakaisen siirron ja mökkiläisille jää kustannukseksi oman rannan niitto.TIEDUSTELE: P. 050 529 4937 Jukka


© T:mi Koivuniemen Mehiläispesä

Päivitetty 9.7.2020

 

Veneet keruuavuksi


Keruuta voidaan nopeuttaa työntelemällä kasvimassaa rannalle veneeseen kiinnitetyn haravan avulla. Jos keruuseen saadaan avuksi veneitä, saadaan päivässä niitettyä ja siivottua jopa 5-7 hehtaarin laajuinen alue olosuhteista riippuen (kasvustojen tiheys, kasvimassan määrä, tuuli, kivisyys jne). Vuokraamme 3 metrin kasattavaa veneharavaa tarvittaessa.

Luvat ja ilmoitukset


Lappeenrannan kaupungin kotisivut v. 2016 (http://lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Ymparisto/Vesiasiat/Ruoppaus-ja-niitto):

”Kaislikon niittoon oman rannan edustalta ei tarvita viranomaislupaa. Niittoa ei silti tule tehdä miten sattuu.

Niittoajankohdasta ei ole säädetty mitään, mutta suositeltavin aika niitoille ravinteiden osalta on heinäkuun loppupuolelta alkaen, jolloin ruo’ot ovat saavuttaneet kasvunsa huipun ja käyttäneen juurakkonsa kasvuvoiman.

Laaja-alaisista niitoista tulee olla yhteydessä vesialueen omistajaan ja tehdä tarvittaessa vesirakennusilmoitus (linkki) Kaakkois-Suomen ELY-keskukseen. Liiallinen kunnostusniitto ja kasvuston poisto voi jopa aiheuttaa sinileväkukintoja, koska eläinplanktonien tarvitsema suoja poistuu.

Myöskään rannan perkaamiseen ruoko- tai pajujuurakoista tai muusta kasviaineksesta ei tarvitse lupa- tai ilmoitusmenettelyä. Kyse on normaalista rannan siistimisestä silloin kun ei muuteta rantaviivaa eikä poisteta lietteitä/maita.”

Kotitalousvähennys ?


Vapaa-ajanasunnon rannan huoltotyöt oikeuttavat työn osalta kotitalousvähennykseen, mikäli työ tehdään piha-alueella. Lisätietoja kotitalousvähen-nyksestä löytyy verohallinnon sivuilta.