Kaivukuvia vesi- ja kosteikkoalueilla:

väylän kaivua, pensaikonraivausta, allikointia ja muita kommelluksia

TAKAISINRuoppaukset_ja_kaivut.html